Kraft Polska Sp. z o.o.

Rogowska 7

54-440 Wrocław

NIP: 8942996311

Kapitał zakładowy 100.000zł w całości opłacony.